A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar története
Palotás József írása

„A Kecskeméti Lapok 1879. 06. 01-i számában olvashatjuk: „A Műkedvelők Zenekara megalakult s már meg is kezdte a próbákat néhány zamatos magyar dalból Baktay Mihály vezetése alatt.” Ezzel vette kezdetét a kecskeméti „felnőtt” zenekari zenélés /iskolai szinten már régóta volt, a Piarista Gimnáziumban/. Az együttes történetében fordulópontot jelentett Kacsóh Pongrác és M. Bodon Pál Kecskemétre jövetele /1909, illetve 1910/. Ekkortól kezdve komoly szimfonikus zenélés zajlott városunkban. A fénykor az 1930-as években következett el: Beethoven, Csajkovszkij, Grieg, Cezar Franck, Kodály, stb. darabokat is játszott a zenekar, M. Bodon Pál vezényletével.

A II. világháború után elkezdődött a „megalakulások és megszűnések” időszaka. Lényegében ugyanaz az együttes működött különböző néven. 1946-ban megalakult a Kecskeméti Hangversenyzenekar Jatzkó Rezső karnagy vezetésével. 1948 júliusától VAOSZ zenekarnak nevezték a város zenekarát. A karmester Dankó Géza lett, Kóbori Pál a tagok névsorát is közli nagyszerű kis könyvében. 1949. 10. 27-én már azt írja a Kecskeméti Lapok tudósítója, hogy „megkezdte próbáit a Kecskeméti Dolgozók Szimfonikus Zenekara Nemesszeghy Lajos karnagy irányításával.” Aztán hamarosan Orvosegészségügyi Zenekarként szerepelt a „városi zenekar”, a karnagy Dr. Réthy Aladár, a koncertmester Dr. Csoó Zsigmond, a zenekari titkár Dr. Szelei Béla volt.

Kóbori Pál közli, hogy 1956. 02. 03-án kimondták a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar megalakulását. Innen kezdve hol „Orvosi Zenekar”, hol „városi szimfonikusok”, hol SZMT Szimfonikus Zenekar volt a város zenekara, mígnem 1966-ban megkezdte működését a mai Kecskeméti Szimfonikus Zenekar. Megszervezésében döntő szerepe volt az Ének-zenei Általános Iskola igazgatójának, Nemesszeghy Lajosnénak, illetve Nemesszeghy Lajos karnagynak és Lukács János zenekari titkárnak. Emlékezzünk a zenekar karnagyaira! Pár évig Nemesszeghy Lajos vezényelt, majd Kemény Endre vezette az együttest 1968-tól 1985-ig. Ekkor Martos László vette át a zenekar vezetését. 1990-től 1996-ig Dóbiás Péter volt a karnagy, azután 1996-tól 2019-ig Gerhát László zongoraművész-karnagy volt a karmester. 2022 augusztusától a zenekar művészeti vezetője Hollókői Huba.”

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar a Zeneakadémián, 1974-ben. A műsorvezető Antal Imre.

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 1970-ben. A karmester Kemény Endre.

A Szimfonikus Zenekar a Református Iskolában. 2000-es évek eleje.

A Szimfonikus Zenekar 2017-ben. A karnagy Gerhát László.